Beskrivning

Detta är ett av två snygga skal med rosa bakgrund, skapade av det stilmedvetna kollektivet Style collective. Målet med dessa skal är att väcka uppmärksamhet för cancerdrabbade kvinnor, och skalen hjälper därför till att skänka 10% av sin kostnad till The foundation for women's cancer.