Beskrivning

Detta är ett skal i starka kontraster som bildar ett lockade djup mellan färgglada blommor och mörk bakgrund. Med grönskande rankor har den kreativa studion Oak Print Designs grundare Camilla Carvalho skapat ett väldigt vackert och eftertraktat skal.