Kan jag ladda upp vilka bilder som helst?

StickerApp AB förbehåller sig rätten att ta bort bilder eller text som är olaglig, kränkande, oanständig, rasistiskt eller religöst stötande. Sticker App AB trycker det som kunden överför och saknar allt inflytande på eller ansvar för innehållet i slutprodukten. Kunden försäkrar att kunden innehar samtliga rättigheter avseende nyttjande, publicering och vidarebefodran av överlämnad data, särskilt med hänsyn till text och bildmaterial. Kunden ansvarar ensam för att varan inte utgör intrång i annas immateriella rättigheter och att innehållet i trycksaken inte bryter mot gällande svensk lag.

Kunden friskriver Sticker App AB utan förbehåll från alla krav som annan kan rikta mot Sticker App AB i samband med intrång i tredje mans rättighet, särskilt upphovsrätt, som uppkommer genom användning av data som överförs från kunden, innebärande att kunden kommer att se till att Sticker App AB inte behöver infria sådana krav.


Beställning

Visa alla (4)